kasy fiskalne
drukarki fiskalne
drukarki etykiet
czytniki kodów
kolektory danych
sprawdzarki cen
wagi
szuflady
metkownice

komputery
systemy POS
programy

Przepisy fiskalne:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących wynika zarówno z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą o VAT (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami) oraz m.in. z przepisów:
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2014 poz. 1544)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz.U. 2013 Nr 000 poz. 363/ (od 2012 nie podaje się numeru Dz.U.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących /Dz.U. Nr 228, poz. 1509/
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U. Nr 212, poz. 1338/
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących /DzU nr 113, poz.720/
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących /DzU nr 245, poz. 1807/
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników /DzU nr 108, poz.948/
  Wyszukaj akty prawne
  Money.pl - Kliknij po wiecej
  Status dokumentu:
  Wydawnictwo:
  Rok          Numer      Pozycja
     
  Szukaj w tytule: